Direktlänkade sidor

IFN-forskare på University of California

Karin Edmark, fil.dr och verksam som forskare på IFN, är för närvarande gästforskare vid University of California, San Diego. Karin kommer under det närmsta året att fokusera på två olika områden, skattesystemets effekter på egenföretagande och effekter av skolval.

Karin är empiriskt inriktad i sin forskning, med fokus på offentlig ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Genom sitt samarbete med professor Roger Gordon har Karin blivit inbjuden till University of California för att under ett år vara gästforskare på universitets nationalekonomiska institution.

Ett av Karins pågående forskningsprojekt handlar om effekter av valmöjligheter och konkurrens inom utbildningssektorn:

— Här tittar jag och min medförfattare bland annat på effekterna av ökade valmöjligheter och ökad konkurrens mellan svenska skolor, säger Karin. Jag kommer också under min tid i San Diego att arbeta med ett forskningsprojekt som berör skattesystemets effekter på egenföretagande. I båda fallen är det intressant att jämför det amerikanska och svenska systemet.

2007 disputerade Karin vid Uppsala universitet på sin avhandling Strategic Interactions among Swedish Local Governments.
 

Karin Edmarks personliga sida

Nationalekonomiska institutionen, University of California, San Diego

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se