Direktlänkade sidor

IFN-forskare tilldelas Myrdalspriset 2010

Myrdalspriset 2010 har tilldelats Henrik Jordahl, Mikael Elinder och Panu Poutvaara för artikeln "Själviska och framåtblickande väljare - Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?" ", som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt 2, 2009.

Juryns motivering: "Artikeln visar hur politiska partier kan attrahera grupper av väljare genom att utlova reformer som ekonomiskt gagnar just dessa grupper. Den eleganta statistiska analysen gäller två reformer i stödet till familjer med små barn: Dels försämringar i stödet till barnfamiljer 1994 som en del i åtstramningspolitiken, dels löftet om maxtaxa inom barnomsorgen 1998. Den utförs i form av ett kvasiexperiment med fokus på skillnader i röstbeteende mellan familjer med små barn, som påverkades av reformerna, och familjer med något äldre barn, som inte nämnvärt påverkades av dem. Resultatet visar att väljarbeteendet inte bara bestäms av hur väljarna bedömer genomförd politik utan också av trovärdiga utfästelser om reformer."

Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander, redaktör Gunnar Örn och chefekonom Cecilia Hermansson.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se