Direktlänkade sidor

Referat från IFN:s 70-årsjubileum

Till firandet av IFN:s 70-årsjubileum anordnade institutet ett jubileumsseminarium i Stockholm med rubriken Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling . Drygt 160 deltagare från både universitets- och forskningsvärlden, näringslivet, närliggande organisationer och press samlades.

Dagen inleddes, efter välkomstord av IFN:s vd Magnus Henrekson, med ett antal föredrag om IFN:s första chefer. Mats Persson och Claes-Henric Siven talade om Ingvar Svennilson, som var den som i början av 1940-talet gjorde dåvarande IUI till ett självständigt utredningsinstitut. Därefter talade Jan Wallander, vd 1953−1961 och inne på sitt nittionde levnadsår, om sin tid vid IUI och de lärdomar han tog med sig. Villy Bergström, tidigare vice riksbankschef, berättade om Ragnar Bentzel, chef 1961−66 och känd för de flesta som ”Naja”.

Efter en paus inleddes det andra passet av journalisten Åke Ortmark, som var vid IUI 1954−58. Ortmark talade om de kunskaper han fick under tiden vid IUI och hur de kommit till användning inom hans journalistiska värv. Efter Ortmark höll Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi och långtida medarbetare, ett underhållande föredrag om sina tre perioder vid institutet, och om de politiska strider som hans arbete med bostads- och jordbruksfrågor orsakade. Birgitta Swedenborg, medarbetare på IUI 1969−81 och senare forskningsledare vid SNS, talade om uppståndelsen kring Milton Friedmans ekonomipris 1976, om vilken hon och Bo Axell gjorde en pressgranskning som senare utkom som bok.

Konferensens sista punkt var ett panelsamtal med de tidigare cheferna för institutet Lars Nabseth, Gunnar Eliasson, Lars Wohlin, Ulf Jakobsson och nuvarande chefen Magnus Henrekson. Samtalet leddes av Dagens Nyheters politiska chefredaktör Peter Wolodarski och handlade bland annat om vilka de största utmaningarna har varit i chefskapet under åren, hur man som chef har hanterat påtryckningar utifrån och om kvinnors möjligheter att ta sig fram inom nationalekonomin.

Efter slutord från styrelsens ordförande Björn Hägglund avslutades konferensen med mingel och efterföljande middag.

 

Referat från medverkande talare under jubileumsseminariet


Mats Persson, professor, IIES, Stockholms universitet, Claes-Henric Siven, professor emeritus, Stockholms universitet 
 om 1940-talets legendariska IUI-chef Ingvar Svennilson och omvandlingen av IUI

Jan Wallander, vd IUI 1953–1961
 om vad en bankchef haft för nytta av sitt arbete vid IUI

Villy Bergström, vice riksbankschef 1999–2005
 några personliga minnen av Ragnar Bentzel, IUI:s chef 1961–66

Åke Ortmark, journalist och författare
 om att träna in en attityd och vad hans tid vid IUI betytt för journalistiken

Assar Lindbeck, professor, IFN, och IIES, Stockholms universitet
 om forskningsresultat som lett till politiska kontroverser och varför vi fortfarande har hyresreglering i Sverige

Birgitta Swedenborg, f.d. forskningsledare och vice vd, SNS
 om uppståndelsen och den hätska debatten mot Milton Friedmans Nobelpris i ekonomi 1976 och om att i ord och handling stå upp mot en dominerande tidsanda

 


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se