Direktlänkade sidor

Johanna Rickne ny forskare hos IFN

Johanna Rickne är nyanställd som forskare hos IFN. Hon är fil.dr i nationalekonomi och disputerade i januari 2011 vid Uppsala Universitet. Vid IFN forskar Johanna om internationalisering, löner och socialförsäkringar i den kinesiska industrisektorn.

Johanna Rickne är fil.dr i nationalekonomi och disputerade i januari 2011 vid Uppsala Universitet. Hennes forskningsintressen är internationell ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och familjeekonomi/genderekonomi. Vid IFN forskar Johanna om internationalisering, löner och socialförsäkringar i den kinesiska industrisektorn.

Tillsammans med Olle Folke undersöker hon även könskvotering och politiska karriärer bland svenska kommunpolitiker.

Avhandling med fokus på Kinas ekonomi
Johannas avhandling, Essays in Development, Institutions and Gender, är en sammanläggningsavhandling bestående av fyra fristående uppsatser. Den första uppsatsen handlar om regional tillväxt i Kina och utvecklar ett tidsserieekonometriskt test som bidrar till att bättre kunna bedöma utvecklingen av regionala inkomstskillnader över tid.

Stort dataunderlag
De två följande uppsatserna diskuterar arbetsmarknadsaspekter på kinesisk tillverkningsindustri. Analyserna genomförs på ett omfattande datamaterial över alla stora och medelstora företag. Den ena uppsatsen undersöker om kvinnor lönediskrimineras, samt om sådan diskriminering varierar över ägarskapskategorier, industrisektorer, och med graden av marknadsekonomiska reformer.

Den andra uppsatsen undersöker istället implementeringen av den kinesiska arbetslöshetsförsäkringen. Frågan som ställs är huruvida det rådande arbetsmarknadsläget, i termer av arbetslöshet och vakanser, påverkat företagens incitament att delta i systemet.

Uppsats om oljeexport och växelkurser
Avhandlingens fjärde och sista uppsats granskar hur oljeexport påverkar makroekonomisk stabilitet i form av rörelser i den reala växelkursen. Särskilt föreslås att politiska institutioner kan var vara en orsak till internationella skillnader i graden av korrelation mellan oljepriset och oljeexportländernas växelkurser.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se