Direktlänkade sidor

Presentation av Institutet för Näringslivsforskning

Industriens Utredningsinstitut (IUI) heter sedan april 2006 Institutet för Näringslivsforskning. Namnbytet markerar en förnyelse av vår verksamhet.

Vårt mål är att bedriva forskning av högsta internationella kvalitet på områden som är av central betydelse för näringslivets utveckling i och utanför Sverige. För att åstadkomma det, i en allt hårdare konkurrens, kraftsamlar vi kring tre breda programområden: globaliseringens effekter på näringslivet, konkurrens och handel med tjänster samt entreprenörskap och nyföretagande.

Vi vill också vara en källa till kunskap och information om näringslivets förutsättningar och utveckling för beslutsfattare, tjänstemän och journalister som berörs av eller intresserar sig för näringslivets villkor. Vi kommer därför att öka inslaget av seminarier och möten i vår verksamhet. Dessutom erbjuder vi aktuell information om vår egen och andras forskning via hemsidan, nyhetsbrev och mer policyinriktade rapporter och översikter.

Vi slår vakt om vår starka tradition att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. Vår uppgift är och förblir att vara ett oberoende institut som ställer de mest relevanta forskningsfrågorna och leverera intressanta och välunderbyggda analyser. Därigenom kan vi bli en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.

 

Namnteckning 

 


Magnus Henrekson
VD, Professor

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se