Direktlänkade sidor

Niclas Berggren

Niclas Berggren är nyanställd som forskare hos IFN. Niclas är docent i nationalekonomi och kommer närmast från en tjänst hos Ratio. Hans forskning är inriktad på institutionell ekonomi, hur formella institutioner som lagar och regleringar och informella som moral och tillit påverkar ekonomin.

I en ny studie som han har skrivit tillsammans med Christian Bjørnskov (Aarhus Universitet) visar han att i samhällen med högre andel religiösa personer är skyddet svagare för äganderätten än i andra länder. Möjliga förklaringar till det förhållandet skulle kunna vara att religiösa människor tycker att det är viktigare med omfördelning av resurser än äganderätt eller att de inte tycker att världsliga saker som äganderätt är viktigt. Niclas ansvarar också för IFN:s forskarseminarieserie.

Läs mer om Niclas och hans forskning

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se