Direktlänkade sidor

Nya forskningspublikationer om betydelsen av intelligens för att lyckas i arbetslivet och inkomstskillnaderna i västvärlden

IFN-forskaren Erik Lindqvist har tillsammans med Roine Vestman, New York University, fått sin uppsats "The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment" accepterad för publicering i American Economic Journal: Applied Economics.

Forskningsstudien, som undersökt betydelsen av intelligens och personlighet för utfall på arbetsmarknaden, visar att män som misslyckas på arbetsmarknaden saknar personliga egenskaper som självdisciplin och social förmåga snarare än intelligens. Däremot är intelligens viktigare för att lyckas i högkvalificerade yrken. Studien bygger på datamaterial från den militära mönstringen i Sverige.

Daniel Waldenström, docent och forskare på IFN, har tillsammans med Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm, fått en studie om "Common Trends and Shocks to Top Incomes: A Structural Breaks Approach" accepterad för publicering i Review of Economics and Statistics.

Studien kombinerar ett nytt internationellt dataset med toppinkomstandelar i tjugo länder sedan 1900-talets början och de senaste analysmetoderna av trendbrott i tidsserier. Frågorna som besvaras i studien är bl.a. när inkomstskillnaderna började öka i västvärlden och om ökningen ägde rum i alla länder eller bara i vissa. Resultaten visar bl.a. att sedan 1980 är de nordiska länderna betydligt mer lika de anglosaxiska än de kontinentaleuropeiska länderna till skillnad från vad forskningen tidigare trott.

Kontakta Erik Lindqvist respektive Daniel Waldenström om du önskar ytterligare information om studierna eller om du önskar erhålla ett exemplar.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se