Direktlänkade sidor

Ny vetenskaplig publikation: Statligt finansierade patentprojekt överlever sällan

Artikeln ”Publicly-Funded R&D Programs and Survival of Patents" av Roger Svensson har blivit accepterad för publicering i den vetenskapliga tidskriften Applied Economics. Svensson visar att det är själva lånevillkoren som gör att statligt finansierade patentprojekt ofta misslyckas, snarare än att staten är dålig på att välja ut lovande projekt. 

De empiriska resultaten visar att svenska uppfinnare som har fått statliga villkorslån i de tidiga faserna av ett patentprojekt lägger ner sina projekt tidigare jämfört med andra uppfinnare. Projekt som däremot har fått mer marknadsmässiga lån under kommersialiseringsfasen överlever lika länge som andra kommersialiserade patent.

De empiriska skattningarna bygger på en detaljerad databas över svenska patent beviljade till uppfinnare och småföretag. Svarsfrekvensen är 80 %, vilket är ovanligt högt i denna typ av undersökningar. I databasen kan man bl.a. observera om, när och hur patenten kommersialiseras, under hur lång period patenten förnyas samt hur finansieringen ser ut.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se