This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Nationella reformer och lokala initiativ

Book Chapter
Reference
Jordahl, Henrik and Richard Öhrvall (2013). “Nationella reformer och lokala initiativ”. In Henrik Jordahl (Ed.), Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter (33–87).

Authors
Henrik Jordahl, Richard Öhrvall

Editor
Henrik Jordahl

Kapitlet beskriver den historiska utvecklingen mot ökad privat produktion av välfärdstjänster. Att offentliga verksamheter utsattes för konkurrens i slutet av 1980-talet och framför allt i början av 1990-talet har flera förklaringar. De tidiga svenska privatiseringarna sammanföll med en internationell marknadsliberal trend. Många upplevde att möjligheten att påverka de offentliga tjänsternas innehåll var begränsad och bristen på valfrihet påtaglig. Tillsammans med 1990-talskrisen innebar den offentliga sektorns långvariga produktivitetsproblem att entreprenader som utlovade kostnadssänkningar var lockande.