This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Nationalekonomins frågor

När vill vi hjälpa andra?

Book Chapter
Reference
Möllerström, Johanna (2017). “När vill vi hjälpa andra?”. In Eric Rehn (Ed.), Nationalekonomins frågor (119–136). Lund: Studentlitteratur.

Author
Johanna Möllerström

Editor
Eric Rehn

Under vilka förutsättningar vill människor hjälpa dem som har mindre ekonomiska resurser? Det här kapitlet handlar om beteendeekonomi och vi kommer särskilt att fokusera på frågan om huruvida vi människor bara bryr oss om oss själva eller om vi också hjälper andra. Vi diskuterar först den tidigare forskning som gjorts på området för att sedan lyfta fram och beskriva den metod, experimentell ekonomi, som ofta används för att studera människors beteende i praktiken. Slutligen tittar vi mer i detalj på en studie som handlar om under vilka förutsättningar människor vill hjälpa dem som av någon anledning har mindre ekonomiska resurser än andra.