This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättsäkerhet, välstånd

Skatternas vikt som inkomstkällor har växlat

Book Chapter
Reference
Stenkula, Mikael (2018). “Skatternas vikt som inkomstkällor har växlat”. In Per Dahl (Ed.), Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättsäkerhet, välstånd (33–49). Stockholm: Förlaget Näringslivshistoria.

Author
Mikael Stenkula

Editor
Per Dahl

Detta kapitel är tänkt att överskådligt beskriva hur sammansättningen av de skatter som den offentliga sektorn tar ut har förändrats sedan 1900-talets början. Som vi kommer att se har samhällsutvecklingen satt ett tydligt avtryck i hur de utvecklats.