This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Hur styrs storföretag? En studie av informationshantering och organisation

Book
Reference
Eliasson, Gunnar, Harald Fries, Lars Jagrén and Lars Oxelheim (1984). Hur styrs storföretag? En studie av informationshantering och organisation. Malmö och Stockholm: Liber Förlag och IUI.

Authors
Gunnar Eliasson, Harald Fries, Lars Jagrén, Lars Oxelheim

Hur styrs storföretag? Är en bok om företagsledningen och den moderna informationstekniken. Datoriseringen gör det möjligt att hantera mycket komplexa problem och leder till en bättre överblick och snabbare kontroll av företagets totala verksamhet.

Däremot kan datorn aldrig ersätta människan som beslutsfattare i företagets ledning. Det generella informationssystemet är en logisk omöjlighet konstaterar Gunnar Eliasson i sin övergripande artikel. Harald Fries presenterar fyra praktikfall om datorisering i svenska storföretag: Electrolux, Sandvik, ASEA och Beckers.

Lars Jagrén redovisar styrproblem vid ett speciellt kapitaltungt företag av engångsnatur, nämligen byggandet av ett kärnkraftverk. Den höga räntan har där kommit att spela en växande roll för organisationens utformning.

Lars Oxelheim behandlar ett under senare är särskilt besvärligt styrproblem, nämligen hanteringen av risker, särskilt valutarisker, i ett storföretag.