This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Effekter av anställningsskydd: vad säger forskningen?

Book
Reference
Skedinger, Per (2008). Effekter av anställningsskydd: vad säger forskningen?. Stockholm: SNS Förlag.

Author
Per Skedinger

Lagstiftningen om anställningsskydd är en av de mest kontroversiella institutionerna på arbetsmarknaden. I boken ger Per Skedinger en bred överblick över den snabbt växande och omfattande nationalekonomiska forskningen på området. Forskningen är inte bara inriktad på om lagstiftningen uppfyller sitt primära syfte – att minska risken att bli uppsagd från en anställning.

Forskningen belyser även effekter på sysselsättningens och arbetslöshetens nivå och fördelning bland olika grupper, strukturomvandling, produktivitet, löner och upplevd trygghet på arbetsmarknaden.

I boken diskuteras forskningens förtjänster och brister och i vilken grad forskningsresultaten är tillämpliga på svenska förhållanden.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se