This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Entreprenörskap – Vad, hur och varför

Book
Reference
Henrekson, Magnus and Mikael Stenkula (2016). Entreprenörskap – Vad, hur och varför. Lund, Sweden: Studentlitteratur.

Authors
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Vad är entreprenörskap och hur bör det organiseras? Varför är det centralt och vilken roll spelar det för förnyelse, tillväxt och jobbskapande? Entreprenörskap - vad, hur och varför ger svar på dessa frågor och granskar vilka faktorer som bestämmer entreprenörskapets omfattning och inriktning. Mot denna bakgrund analyseras också hur den ekonomiska politiken är kopplad till entreprenörskap.

Entreprenörskap - vad, hur och varför är en lättöverskådlig, kunskapstät och pedagogisk redogörelse för vad entreprenörskap är och varför entreprenörskap spelar en avgörande roll för välståndsutvecklingen. Boken är forskningsbaserad och sätter in entreprenörskap i sitt samhälleliga sammanhang - hur det påverkar och påverkas av samhället. Författarna diskuterar även begreppet entreprenörskap och ger en definition av vad entreprenörskap egentligen är.

Entreprenörskap - vad, hur och varför är en grundläggande lärobok och ett måste på universitets- och högskolekurser i entreprenörskap. Den är inte bara en angelägenhet för företagsekonomer utan också ett viktigt tillskott till kurser i nationalekonomi och ekonomisk historia som syftar till att förstå samhällsutveckling och tillväxt.