This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Book
Reference
Calmfors, Lars et al. (2018). Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Stockholm: Dialogos Förlag.

Authors
Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger

Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikesfödda, ska komma i sysselsättning. Problemet har ställts på sin spets av den stora flyktinginvandringen.

Boken är skriven av sex arbetsmarknadsekonomer som analyserar frågorna nedan och utifrån forskningen försöker ge svar på vilken politik som är lämpligast.