This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Acta monetaria Sueciae – Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller 1164–1318

Book
Reference
Franzén, Bo, Gösta Hedegård and Roger Svensson (2020). Acta monetaria Sueciae – Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller 1164–1318. Stockholm: Svenska Numismatiska Föreningen.

Authors
Bo Franzén, Gösta Hedegård, Roger Svensson

ACTA MONETARIA SUECIAE är en presentation av Sveriges äldsta skriftliga dokument över mynt, priser och ädelmetaller. Totalt 526 brevposter från Riksarkivets databas Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek, SDHK, har översatts från latin till svenska.

Det rör sig om urkunder som beskriver beslut och överenskommelser såsom donationer, testamenten, jordskiften, kyrkliga och kungliga påbud, köp, pantsättningar, etcetera. I dessa oftast på pergament upprättade dokument finner vi här och där priser och olika värdeenheter, såsom vägt i mark silver eller räknat i mark penningar.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se