This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Backa inte från reformen med elområden

2013-03-15 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Fridolfsson, Sven-Olof, Pär Holmberg and Thomas Tangerås (2013). “Backa inte från reformen med elområden”. Svenska Dagbladet, March 15.

Authors
Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg, Thomas Tangerås

IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om den elområdesreform som sjösattes för drygt ett år sedan. De menar att med den "har elmarknaden effektiviserats". Samtidigt har dock reformen mött stort motstånd från konsumenter i södra Sverige. "Näringsdepartementet har nu snabbutrett olika åtgärder för att minska elpriserna i Sydsverige och risken är stor att reformen backas. Detta vore olyckligt. Antalet elområden borde istället öka."

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se