This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Elprisskillnader i Sverige är motiverade

2013-03-25 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Fridolfsson, Sven-Olof, Pär Holmberg and Thomas Tangerås (2013). “Elprisskillnader i Sverige är motiverade”. Svenska Dagbladet, March 25.

Authors
Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg, Thomas Tangerås

I en slutreplik på SvD Brännpunkt menar de tre IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås (som inledde debatten på Brännpunkt den 14/3) att det låter betryggande när It- och energiminister Anna-Karin Hatt (Brännpunkt den 21/3) förtydligar regeringens ambition att se till så att Sverige har en integrerad och välfungerande elmarknad. "Men vi undrar vad som menas med att åtgärder ska kunna vidtas för att minska omotiverade elprisskillnader mellan elområden.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se