This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Bryt loss sjukförsäkringen

2013-10-03 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Ljunge, Martin (2013). “Bryt loss sjukförsäkringen”. Svenska Dagbladet, October 3.

Author
Martin Ljunge

Martin Ljunge, IFN, skriver på Brännpunkt att yngre generationer använder sjukförsäkring oftare än äldre. Detta visar hans forskning av hur flera generationer är sjukskrivna. "För att värna vård, skola och omsorg bör sjukförsäkringen rystas ut ur statsbudgeten på samma sätt som pensionerna" menar Martin Ljunge. Han anser vidare att  det behövs en "en sund sjukförsäkringskultur". En sådan innebär att det exempelvis inte är ok att använda sjukförsäkringen "vid tandläkarbesök, bakfylla, flytt, missnöje med chefen, eller som protestaktion".