This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Företagsskattekommittén glömmer entreprenörerna

2014-06-12 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Larsson, Hans Peter, Arvid Malm, Erik Norrman and Mikael Stenkula (2014). “Företagsskattekommittén glömmer entreprenörerna”. Dagens Nyheter, June 12.

Authors
Hans Peter Larsson, Arvid Malm, Erik Norrman, Mikael Stenkula

Företagsskattekommitténs förslag är elegant men också radikalt. Därför bör reformen inte införas fullt ut den 1 januari 2016. Företagen bör i stället få välja mellan att gå in i det nya systemet direkt och att trappa av ränteavdragen stegvis, skriver bland andra Mikael Stenkula, IFN, i en replik på DN Debatt till Företagsskattekommitténs förslag. De menar att kommittén tagit fram ett förslag som kan lösa flera problem men att detta inte räcker, "införandet måste vara politiskt och praktiskt möjligt".