This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Skatteförslaget värt att rädda

2014-10-14 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Larsson, Hans Peter, Arvid Malm, Erik Norrman and Mikael Stenkula (2014). “Skatteförslaget värt att rädda”. Svenska Dagbladet, October 14.

Authors
Hans Peter Larsson, Arvid Malm, Erik Norrman, Mikael Stenkula

Regeringen har fått ett förslag från Företagsskattekommittén ändrad bolagsbeskattning. Förslaget "är radikalt och förknippat med möjliga problem men också originellt och i grunden sunt" skriver fyra ekonomer på SvD Brännpunkt. En av dessa är Mikael Stenkula, IFN. De menar bland annat att man bör "bredda perspektivet till hela den svenska ägarbeskattningen". De anser vidare att regeringen måste ändra finansieringen av förslaget.