This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vässa styrningen av kommunala bolag

2014-11-27 Dagens Samhälle
Debate
Reference
Thomasson, Anna, Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall, Fredrik Olsson and Mattias Fogelgren (2014). “Vässa styrningen av kommunala bolag”. Dagens Samhälle, November 27.

Authors
Anna Thomasson, Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall, Fredrik Olsson, Mattias Fogelgren

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, är en av fem forskare som i ett debattinlägg skriver om pilotstudien Hur styrs och granskas kommunala bolag?. De har identifierat fem områden som "förtjänar en fördjupad diskussion". De pekar bland annat på ”personunionerna” som ett dilemma. Det vill säga att kommunstyrelseledamöter även har tunga uppdrag i kommunens bolagssfär.