This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset

2016-03-18 Dagens Samhälle
Debate
Reference
Holmberg, Pär (2016). “Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset”. Dagens Samhälle, March 18.

Author
Pär Holmberg

EU:s långsiktiga och metodiska arbete för ökad transparens skulle normalt ha gett något lägre elpriser för svenska konsumenter och svenskt näringsliv från och med 2015. Men denna vinst har så här långt omintetgjorts av den höjda energipolitiska osäkerheten i Sverige. Det skriver Pär Holmberg, IFN, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se