This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten

2016-04-21 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger and Petter Danielsson (2016). “Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten”. Dagens Nyheter, April 21.

Authors
Lars Calmfors, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger, Petter Danielsson

I ett debattinlägg i DN skriver Arbetsmarknadsekonomiska rådet (Lars Calmfors, Per Skedinger och Petter Danielsson, AER och IFN, m.fl.) om en rapport som visar att "den tyska utvecklingen sedan millennieskiftet ger stöd för att lägre ingångslöner för nyinträdande på den svenska arbetsmarknaden bör leda till högre och jämnare fördelning av sysselsättningen".

Ladda ner slutrepliken: Zettergrens analys är undermålig.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se