This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Sätt stopp för nätjättarnas övervinster

2016-12-20 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Lundin, Erik (2016). “Sätt stopp för nätjättarnas övervinster”. Svenska Dagbladet, December 20.

Author
Erik Lundin

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringsliv skriver Erik Lundin, IFN, att "Energimarknadsinspektionen har inte förmått skydda kunderna från höjda avgifter. Om inte regleringen ändras finns det risk att vinster slussas ut till utländska bolag".

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se