This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vad har invandrare, frihandel och robotar gemensamt?

2017-01-29 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Bergh, Andreas (2017). “Vad har invandrare, frihandel och robotar gemensamt?”. Svenska Dagbladet, January 29.

Author
Andreas Bergh

I en krönika på ledarsidan i SvD skriver Andreas Bergh, IFN, att lärdomen är att invandrare, liksom robotar och frihandelsavtal, kan skapa stora samhällsekonomiska vinster, "men för att göra det måste de tillåtas påverka lönerna så att viss produktion blir billigare. När så sker kommer det att finnas förlorare". Han förklarar att makthavarna "måste tänka ut sätt att kompensera de grupper som riskerar bli förlorare".