This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svårt minska offentliga utgifter

2017-04-06 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars (2017). “Svårt minska offentliga utgifter”. Dagens Nyheter, April 6.

Author
Lars Calmfors

I en kolumn på ledarssidan i DN skriver Lars Calmfors, IFN, att för att stärka försvaret behöver vi batala mer skatt. Det räcker inte att spara genom effektiviseringar i offentlig sektor. "Och mer avgiftsfinansiering av välfärdstjänster skulle få betydande negativa fördelningseffekter."