This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ompröva industrins lönenorm

2017-05-22 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars (2017). “Ompröva industrins lönenorm”. Dagens Nyheter, May 22.

Author
Lars Calmfors

I en krönika på DN:s ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN, att det tidigare men inte längre är bra att industrin sätter märket för löneavtalen. Calmfors anser att det finns skäl att "försöka reformera avtalsmodellen så att den bättre speglar nya förutsättningar samtidigt som man bevarar den tradition av rationella överväganden som industrimärket har representerat".