This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Privata arbetsförmedlare är ingen mirakelkur

2017-07-18 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars (2017). “Privata arbetsförmedlare är ingen mirakelkur”. Dagens Nyheter, July 18.

Author
Lars Calmfors

Problemen på svensk arbetsmarknad är så stora att ingen enskild åtgärd – inte heller privata arbetsförmedlare – fungerar som alexanderhugg. Flera reformer behövs. Det förklarar Lars Calmfors, IFN, i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter. Han konstaterar att "arbetsmarknadspolitiken blir aldrig igen så enkel som den var för Ams på 1960-talet".