This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Värna analysorganens oberoende

2017-10-19 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars (2017). “Värna analysorganens oberoende”. Dagens Nyheter, October 19.

Author
Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter detär "riskabelt att låta politikerna själva bestämma vilka som ska sitta i oberoende analysorgan som Finanspolitiska rådet". Calmfors förklarar att "politiker skapar gärna system för oberoende utvärdering men har sedan svårt att acceptera kritik som de får".