This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Bötfäll kommuner som inte redovisar vattenkostnader

2017-10-27 Dagens Samhälle
Debate
Reference
Lundin, Erik (2017). “Bötfäll kommuner som inte redovisar vattenkostnader”. Dagens Samhälle, October 27.

Author
Erik Lundin

Erik Lundin, IFN, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle om att kommuner enligt kommunallagen är skyldiga att förse invånarna med dricksvatten, och priset på vattnet ska i första hand styras av självkostnadsprincipen. Så är dock inte fallet, skriver Lundin. "Om grannkommunerna ändrar sina vattenavgifter så kommer avgiften i den egna kommunen att följa efter, även om detta inte återspeglas i kostnaderna."

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se