This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Kvinnliga kirurgers prestationer undervärderas systematiskt

2017-12-05 Feministiskt perspektiv
Debate
Reference
Folke, Olle, Erik Lundin and Johanna Rickne (2017). “Kvinnliga kirurgers prestationer undervärderas systematiskt”. Feministiskt perspektiv, December 5.

Authors
Olle Folke, Erik Lundin, Johanna Rickne

Erik Lundin, IFN, Johanna Rickne, affilierad till IFN samt Olle Folke skriver i ett debattinlägg i Feministsikt perspektiv att en amerikansk studie bekräftar att  kvinnor och mäns arbete värderas olika på grund av kön. Forskarna förklarar att "även om den aktuella studien behandlar en begränsad yrkeskår [...] kan den mäta en typ av diskriminering som troligtvis förekommer även inom andra yrken".

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se