This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Sverige behöver införa ny arvs- och fastighetsskatt

2018-01-17 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Waldenström, Daniel, Spencer Bastani and Åsa Hansson (2018). “Sverige behöver införa ny arvs- och fastighetsskatt”. Dagens Nyheter, January 17.

Authors
Daniel Waldenström, Spencer Bastani, Åsa Hansson

Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport. Om denna skriver han och hans medförfattare (här ingår Åsa Hansson, Lunds universitet som är affilierad till IFN) på DN Debatt. De anser att skatten på kapital bör höjas och skatten på arbete sänkas. de förslår en ny fastighetsskatt.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se

Spencer Bastani

+46 (0)18 471 7077
+46 (0)73 150 7751
spencer.bastani@ifau.uu.se