This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Riskabelt snabbt skrota Arbetsförmedlingen

2018-08-24 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Bergström, Andreas and Lars Calmfors (2018). “Riskabelt snabbt skrota Arbetsförmedlingen”. Svenska Dagbladet, August 24.

Authors
Andreas Bergström, Lars Calmfors

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Lars Calmfors, IFN, och Andreas Bergström, Fores, om Arbetsförmedlingen. De förklarar att forskningen inte ger stöd för att privata utförare generellt är mer effektiva än offentliga: Bättre än radikal avveckling vore att pröva sig fram mot mer privatisering.