This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Hushåll förlorare när värmebolag maxar vinsten

2018-09-23 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Lundin, Erik (2018). “Hushåll förlorare när värmebolag maxar vinsten”. Svenska Dagbladet, September 23.

Author
Erik Lundin

Erik Lundin skriver i ett debattinlägg i SvD om fjärrvärmemarknaden att den eventuellt bör regleras."Med detta sagt, är det inte säkert att en reglering bara är av godo, eftersom det är svårt att säkerställa att regleringen efterlevs. Däremot är det inte troligt att priset på en reglerad marknad skulle överstiga det pris som alternativprissättningen resulterat i."

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se