This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slutreplik: Fjärrvärmen behöver starkare konkurrens

2018-10-02 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Lundin, Erik (2018). “Slutreplik: Fjärrvärmen behöver starkare konkurrens”. Svenska Dagbladet, October 2.

Author
Erik Lundin

Erik Lundin skriver i en slutreplik på SvD Debatt att "alla rapporter och utredningar, från både Sverige och Danmark, poängterar att en förbättrad konkurrenssituation skulle vara att föredra framför statliga interventioner. Jag håller med. En sådan modell bygger dock först och främst på en saklig och korrekt prisdialog."

Läs det ursprungliga inlägget

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se