This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Centralstyrd elhandel knappast rätt väg att gå

2018-12-27 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Holmberg, Pär and Thomas Tangerås (2018). “Centralstyrd elhandel knappast rätt väg att gå”. Svenska Dagbladet, December 27.

Authors
Pär Holmberg, Thomas Tangerås

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringsliv skriver Pär Holmberg och Thomas Tangerås, IFN, att Europa bör dra lärdom från centraliserade marknader i USA när det gäller hanteringen av flaskhalsar i elnätet. De skriver: "vi ser inte att det finns fog för att övergå från en decentraliserad nordisk marknad till mer centralstyrning".

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se