This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Att reformera de sociala skyddsnäten behöver alls inte vara så dyrt

2019-04-02 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Bergh, Andreas (2019). “Att reformera de sociala skyddsnäten behöver alls inte vara så dyrt ”. Dagens Nyheter, April 2.

Author
Andreas Bergh

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om medborgarlön. Han berättar om ett försök i Finland där 2000 arbetslösa fick en månatlig skattefri basinkomst på 560 euro. " [...] visar de första utvärderingarna av försöket inte på några negativa effekter på sysselsättningen jämfört med en kontrollgrupp. Däremot syntes flera positiva effekter på basinkomsttagarnas hälsa, välbefinnande och framtidstro."