This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Prioritera forskningsråden i stället för basanslagen

2019-04-11 Dagens Industri
Debate
Reference
Svensson, Roger (2019). “Prioritera forskningsråden i stället för basanslagen”. Dagens Industri, April 11.

Author
Roger Svensson

Den nya statliga utredningen av det svenska högskoleväsendet, STRUT, måste göras om från grunden, skriver Roger Svensson, IFN, i Dagens Industri. Han förklarar att utredningen "antar att lärosätena kan förbättra verksamheten med mindre extern insyn och styrning än i dagens system, och detta samtidigt som man vill ta bort de incitament och drivkrafter för hög kvalitet i utbildning och forskning som finns".

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se