This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Hvordan få flyktninger og innvandrere i arbeid?

2019-06-03 Aftenposten
Debate
Reference
Calmfors, Lars, Nora Sanchez-Gassen and Kjell Nilsson (2019). “Hvordan få flyktninger og innvandrere i arbeid?”. Aftenposten, June 3.

Authors
Lars Calmfors, Nora Sanchez-Gassen, Kjell Nilsson

Lars Calmfors, IFN, samt två forskare från Nordregio skriver i ett debattinlägg i Aftenposten om en rapport de skrivit för Nordiska Ministerrådet. De menar att våra kunskaper om integrering är för dåliga: "Det finns praktiskt taget inga undersökningar som identifierar vilken typ av språkundervisning som fungerar bäst. Vi vet också för lite om vad olika utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kostar."