This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Integrationsproblemen i Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse

2019-06-03 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars (2019). “Integrationsproblemen i Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse”. Dagens Nyheter, June 3.

Author
Lars Calmfors

Danmark, Finland, Norge och Sverige har alla tagit emot många invandrare, skriver Lars Calmfors i en krönika på DN:s ledarsida. Men förklarar han "en slående slutsats är hur mycket svårare integrationsproblemen är i Sverige än i våra grannländer".