This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Avtalssystemet måste utsättas för en hårdare offentlig granskning

2019-07-15 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars (2019). “Avtalssystemet måste utsättas för en hårdare offentlig granskning”. Dagens Nyheter, July 15.

Author
Lars Calmfors

Den nuvarande industrinormeringen tjänar inte samhällsintresset lika väl som tidigare. Tyvärr försvåras en förändring av att debatten präglas av ”groupthink” skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida.