This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Överskottsmålet ändrades nyss – fel skynda fram fler förändringar

2019-11-29 Dagens Nyheter
Debate
Reference
Calmfors, Lars (2019). “Överskottsmålet ändrades nyss – fel skynda fram fler förändringar”. Dagens Nyheter, November 29.

Author
Lars Calmfors

I en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter, skriver Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet om överskottsmålet: "I debatten sägs nu att överskottsmålet ska skrotas för att möjliggöra investeringar. Men det finns inga hinder för att göra det redan idag, eftersom målet tar sikte på en hel konjunkturcykel."