This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Flytta FoU-stödet från större till mindre företag

2019-12-06 Ny Teknik
Debate
Reference
Svensson, Roger (2019). “Flytta FoU-stödet från större till mindre företag”. Ny Teknik, December 6.

Author
Roger Svensson

Roger Svensson, IFN, skriver en debattartikel i Ny Teknik om FoU-stödet. "Idag går nästan hela det statliga FoU-stödet till näringslivets större företag via direktfinansiering. Om stödet istället kanaliseras via skatteavdrag, kan stimulanserna riktas dit de gör mest nytta – till småföretag och entreprenörer."

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se