This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slutreplik: Fel väg att låsa in medel i gamla företag

2021-04-19 Svenska Dagbladet
Debate
Reference
Persson, Lars and Fredrik Sjöholm (2021). “Slutreplik: Fel väg att låsa in medel i gamla företag”. Svenska Dagbladet, April 19.

Authors
Lars Persson, Fredrik Sjöholm

Unga dynamiska företag är avgörande för struktur­omvandlingar. Att försämra dessa företags tillväxt­möjligheter genom att låsa in medel i gamla företag är inte hållbart, skriver Lars Persson och Fredrik Sjöholm i en slutreplik.