This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Replik: Vätgasstål är en regional lösning på ett globalt problem

2021-05-28 Dagens Industri
Op-Ed
Reference
Sandström, Christian, Magnus Henrekson and Björn O Karlsson (2021). “Replik: Vätgasstål är en regional lösning på ett globalt problem”. Dagens Industri, May 28.

Authors
Christian Sandström, Magnus Henrekson, Björn O Karlsson

”Fossilfri omställning av industrin kan inte vänta”, skriver VD:arna för LKAB, SSAB och Vattenfall på DI Debatt 23/5. De förespråkar bland annat förenklade tillsynsprocesser, en översyn av lagar och regelverk samt mer resurser till de beslutsfattande organen.