This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Sverige är inte ett land med stor och växande ojämlikhet

2021-06-07 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Björklund, Anders and Daniel Waldenström (2021). “Sverige är inte ett land med stor och växande ojämlikhet”. Dagens Nyheter, June 7.

Authors
Anders Björklund, Daniel Waldenström

Bilden av Sverige som ett land med stor och växande ojämlikhet är många gånger överdriven och ibland direkt felaktig. En del av dessa fel beror på brister i den officiella statistiken. Det visar vi i en ny rapport där vi gått igenom ett antal påståenden i debatten, skriver Anders Björklund och Daniel Waldenström.