This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Riksbankens storköp kan öka ojämlikheten

2022-01-08 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Waldenström, Daniel and Anders Åkerman (2022). “Riksbankens storköp kan öka ojämlikheten”. Svenska Dagbladet, January 8.

Authors
Daniel Waldenström, Anders Åkerman

Ekonomiska krisåtgärder syftar ofta till att hjälpa de värst drabbade. Men central­bankernas storskaliga köp av tillgångar medför risk för motsatt effekt: ökad förmögenhets­ojämlikhet.