This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Den svenska grundskolan är bland de bästa i världen

2022-07-06 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Heller Sahlgren, Gabriel (2022). “Den svenska grundskolan är bland de bästa i världen”. Dagens Nyheter, July 6.

Author
Gabriel Heller Sahlgren

Skoldebatten bygger på felaktiga premisser. En djupare analys av Pisa och andra internationella kunskapstester visar att svensk skola helt har återhämtat sig efter ”Pisa-raset”, sannolikt tack vare reformer som genomfördes runt 2010. Justerar man för invandringens effekter har Sverige en topplacering i OECD.