This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Varför har LO lånat SD:s bildspråk?

2018-02-08 Svenska Dagbladet
Other
Reference
Wennström, Johan (2018). “Varför har LO lånat SD:s bildspråk?”. Svenska Dagbladet, February 8.

Author
Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om en valfilm från LO. Han "anar en strategi från arbetarrörelsen som knappast handlar om omsorg om svenska arbetare". Wennström skriver att LO "använder ett sverigedemokratiskt bildspråk [...] Ett djävulskt diskursivt verktyg för att, mitt framför näsan på borgerligheten, möjliggöra en S/SD-allians".